Uwaga
  • Lack of access rights - File '/images/20160524_162811.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/20160524_162811.jpg'

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne.

W skład ratownictwa chemicznego i ekologicznego wchodzą: zbiornik imitujący płaszcz cysterny chemicznej dający możliwość symulacji wycieku substancji w różnych punktach, studzienki kanalizacyjne, cysterna samochodowa, kolejowa, rurociąg stanowiący element instalacji technologicznej wyposażony w kilka zaworów wrzecionowych dających możliwość symulacji wycieków substancji.

Sektor ratownictwa chemicznego i ekologicznego umożliwia realizację ćwiczeń w zakresie organizacji działań podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych, w tym: doskonalenia pracy w ubraniach gazoszczelnych (CUG) i ubraniach przeciwchemicznych (CUP), identyfikowania substancji niebezpiecznych, ograniczania, uszczelniania i przepompowywania wycieków z cystern samochodowych, kolejowych oraz instalacji przemysłowych. Instalacja techniczna jak również cysterny samochodowe i kolejowa, z których symulowane są wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych wypełniane są wyłącznie wody.


 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.