Ratownictwo techniczne

W skład wchodzi utwardzony pas drogowy o długości 100m z łukiem oraz skrzyżowaniem z droga podporządkowaną i przejazdem przez torowisko. Na łuku drogi znajduje się rów do symulacji wypadków drogowych. W sektorze znajdują się również dwa place. Jeden z nich stanowi stanowisko wraków pojazdów do ćwiczeń drugi zaś służy do kontrolowanego palenia i gaszenia pojazdów mechanicznych.

Sektor ratownictwa drogowego umożliwia konfigurację różnych zdarzeń w komunikacji drogowej. Zapewnia możliwość doskonalenia technik posługiwania się ratowniczym sprzętem hydraulicznym i pneumatycznym, gaszenia pojazdów mechanicznych, testowanie skuteczności różnych środków gaśniczych, organizacji akcji ratowniczych podczas kolizji w komunikacji drogowej, udzielania pierwszej pomocy medycznej.


Na sektor ratownictwa szynowego składają się połączone ze sobą pojedyncze tory kolejowo-tramwajowe z zamontowaną atrapą trakcji tramwajowej oraz sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie z drogą dojazdową oraz plac manewrowy dla pojazdów ratowniczych. Na stanowisku usytuowane są tramwaj oraz wagon kolejowy-cysterna. Jeden wykorzystywany jest do symulacji wypadków w komunikacji pasażerskiej oraz ewakuacji osób z wnętrza. Drugi – do symulacji zagrożeń wynikających z przewozu substancji niebezpiecznych.

Sektor umożliwia realizację ćwiczeń w zakresie: działań ratowniczo – gaśniczych przy wypadkach komunikacyjnych z udziałem środków transportu szynowego, działań gaśniczych w obrębie trakcji kolejowej i tramwajowej, ratownictwa chemicznego (uszczelnianie wycieków z uszkodzonych cystern kolejowych, ratownictwa medycznego (udzielania pomocy poszkodowanym).

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.