Aktualności

Szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym 1/2019..

                   W dniach 17-19.04.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym.  Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z "Programem szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 23.01.2015 r.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego 1/2019.

       W dniach 08.04.2018 r.- 19.04.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. W szkoleniu udział wzięło 20 ratowników. Szkolenie zakończyło się egzaminem końcowym. 

Szkolenie obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej nr 3/2019.

W dniach 25.03.2019 r.- 15.04.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z „Programem szkolenia obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP
z dnia 27 czerwca 2011 r.

 

Nowości

Copyright © 2019 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH. Wszelkie prawa zastrzeżone.