Aktualności

Doskonalenie zawodowe dla dowódców JRG PSP woj. mazowieckiego

      W dniach 28-29.11.2018 r. przeprowadziliśmy doskonalenie zawodowe dla dowódców JRG PSP woj. mazowieckiego. Zakres doskonalenia zawodowego obejmował następujące tematy:

1)    Nadzór nad  realizacją doskonalenia zawodowego realizowanego w JRG. Rola instruktora doskonalenia. zawodowego. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie doskonalenia zawodowego. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie doskonalenia zawodowego.

2)    Sprzęt wykorzystywany na potrzeby stabilizacji oraz techniki jej wykonywania.

3)    Trenażer ogniowy-  ćwiczenia praktyczne, metodyka prowadzenia doskonalenia zawodowego.

4)    Budowa, zastosowanie, zasady pracy kamer termowizyjnych firmy Flir.

Szkolenie obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej nr 8/2018.

W dniach 05.11.2018 r.- 26.11.2018 r. przeprowadziliśmy szkolenie obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z „Programem szkolenia obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Szkolenie specjalistycznege CBRNE 1/2018

W dniach 19-22.11.2018 r. przeprowadziliśmy szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym. Szkolenie przeprowadzone zostało według programu szkolenia z dnia 26.06.2014r zatwierdzonego przez Komendanta głównego PSP. Zakończyło się egzaminem końcowym.

 

Nowości

Copyright © 2018 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH. Wszelkie prawa zastrzeżone.