Aktualności

Szkolenie z ratownictwa wodnego realizowane przez ksrg w zakresie podstawowym 3/2019.

    W dniach 10-12.06.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z ratownictwa wodnego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Programem szkolenia z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Zajęcia praktyczne zrealizowane zostały na basenie Aquapark Słoneczna w Radomiu  oraz zalewie Staw Górny
w Pionkach.

Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym 4/2019.

W dniach 10.06-14.06.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Programem szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.

Doskonalenie zawodowe dla strażaków wykonujących zadania związane z udziałem w działaniach ratowniczych woj. mzaowieckiego.

          Zgodnie z rozkazem nr 285/2019 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 13 maja 2019 r. w dniu 30.05.2019 r.  w Ośrodku szkolenia w Pionkach odbyło się "Doskonalenie zawodowe dla strażaków wykonujących zadania związane z udziałem w działaniach ratowniczych woj. mazowieckiego". Podczas doskonalenia poruszono tematykę ratownictwa technicznego w tym : podział terenu akcji na strefy, stabilizację pojazdów w różnych ułożeniach, techniki uwalniania
i ewakuacji z uwzględnieniem stanu poszkodowanego oraz występujących zagrożeń, ewakuację osób poszkodowanych. Zajęcia praktyczne odbyły się na poligonie Osz w Pionkach. W szkoleniu wzięło udział 17 funkcjonariuszy z Osz Pionki i Wydziału operacyjnego KW PSP w Warszawie.

 

Nowości

Copyright © 2019 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH. Wszelkie prawa zastrzeżone.