Szkolenie z zakresu pracy w SOUO dla funkcjonariuszy CBŚ.

Zgodnie z rozkazem nr 103/2019 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP z dnia 22.02.2019 r. w dniach 08.03, 12.03, 19.03, 25.03, przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu pracy w SOUO dla funkcjonariuszy CBŚ. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

 1. Cel i zakres stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 2. Proces oddychania – zapotrzebowanie i zużycie powietrza,
 3. Stany i skutki niedotlenienia organizmu,
 4. Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 5. Budowa aparatu powietrznego butlowego ze sprężonym powietrzem,
 6. Maski oddechowe i butle na sprężone powietrze,
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podczas eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 8. Czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po pracy,
 9. Praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w warunkach normalnych
  i zadymienia,
 10. Konserwacja bieżąca sprzętu ochrony dróg oddechowych.

 Łącznie przeszkolono 23 funkcjonariuszy CBŚ.

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.