Warsztaty doskonalące umiejętności dla członków specjalistycznych grup ratownictwa chem-ekolog. z terenu województwa mazowieckiego.

            W terminach 11-13.09.2019 r oraz 18-20.09.2019 r. w Ośrodku szkolenia w Pionkach odbyły się Warsztaty doskonalące umiejętności dla członków specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno- ekologicznego z terenu województwa mazowieckiego.  Podczas 3 dniowych warsztatów zrealizowane zostały zagadnienia teoretyczne i praktyczne na poligonie Osz. Poruszana tematyka:

- Techniki ubierania i rozbierania ratowników,

- Pobieranie i zabezpieczenia próbek,

- Dekontaminacja systemem DEFCON,

- Techniki przemieszczania materiałów niebezpiecznych,

- Instalacje technologiczne, awarie, rozszczelnienia, uszczelnienia,

- Radiacja - zagrożenia, wykonywanie pomiarów- interpretacja wyników.

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.