Doskonalenie zawodowe online.

       Decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w ramach rozwiązań zastępczych wynikających z ograniczeń dot. szkoleń stacjonarnych, od 18.05.2020 ośrodki szkolenia w Warszawie i w Pionkach uruchomiły zajęcia doskonalenia zawodowego dla JRG oraz SK w systemie online.

Celem organizowanych zajęć jest:

  1. Instruktaż w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych z wykorzystaniem dostępnych prezentacji.
  2. Omówienie zagadnień teoretycznych w kontekście wymagań edukacyjnych stawianych w ramach szkoleń podsumowujących.
  3. Omówienie nowości z poszczególnych dziedzin ratowniczych.
  4. Podzielenie się doświadczeniami z działań ratowniczych w szerokim gronie odbiorców.
  5. Podniesienie jakości doskonalenia zawodowego realizowanego w JRG woj. mazowieckiego.

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców ośrodków szkolenia, jak również specjalistów z poszczególnych dziedzin ratowniczych. W proces szkoleniowy zaangażowani zostaną również strażacy JRG, którzy na przykładzie rzeczywistych zdarzeń podzielą się doświadczeniami ratowniczymi.

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.