Szkolenie Dyżurnych Obsad Stanowisk Kierowania.

          W dniach 15.06.2020 r- 06.07.2020 r. przeprowadziliśmy Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Programem szkolenia obsad stanowisk kierowania PSP zatwierdzonym w dniu 27.06.2011 r. przez Komendanta Głównego PSP.

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.