Egzaminy końcowe oraz zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2020.

W dniach 16-17.09.2020r. odbyły się egzaminy końcowe Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2020 realizowanego w dniach 03.03.2020 r - 18.09.2020 r przez Centralną Szkołę  PSP w Częstochowie z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego z Taktyki zwalczania pożarów, Taktyki działań ratowniczych i Wyposażenia technicznego przystąpiło 34 słuchaczy. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

 W dniu 18.09.2020 r. zgodnie z rozkazem nr 97 Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w  Częstochowie z dnia 15.09.2020 r. w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się zakończenie   Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2020 zrealizowanego przez Centralną Szkołę  PSP w Częstochowie z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.
W zakończeniu udział wzięli:

  • Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
    w Częstochowie mł. bryg. mgr Damian Hajdas wraz z kadrą CS PSP  w Częstochowie
  • Naczelnik Ośrodka szkolenia w Pionkach bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz wraz  z kadrą Ośrodka szkolenia w Pionkach.

 

 

 

 

 

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.