Szkolenie Dyżurnych Obsad Stanowisk Kierowania 4/2020.

       W dniach 14.09.2020 r- 05.10.2020 r. przeprowadziliśmy Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Programem szkolenia obsad stanowisk kierowania PSP zatwierdzonym w dniu 27.06.2011 r. przez Komendanta Głównego PSP. Zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym. W szkoleniu udział wzięło 13 słuchaczy. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu.

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.