Uwaga
  • Lack of access rights - File '/images/DSC_4566.JPG'
  • Lack of access rights - File '/images/DSC_4566.JPG'

Aktualności

Doskonalenie zawodowe dowódców JRG woj . mazowieckiego 2/2019.

W dniu 12.12.2019 r. zgodnie z Rozkazem nr 697/2019 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 26 listopada 2019 r. wspólnie z Ośrodkiem szkolenia PSP w Warszawie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przeprowadziliśmy doskonalenie zawodowe dla dowódców JRG PSP województwa mazowieckiego.
Podczas doskonalenia poruszona została następująca tematyka:

  1. Organizacja szkoleń podsumowujących w ośrodkach szkolenia w 2020 – 2022 r.
  2. Plan pracy ośrodków 2020 r.
  3. Materiały dydaktyczne do doskonalenia zawodowego.
  4. Indywidualne karty doskonalenia zawodowego.
  5. Organizacja ćwiczeń i testów w komorach dymowych dla OSP.
  6. Szkolenia podstawowe – błędy w skierowaniach do SP PSP w Bydgoszczy
  7. Omówienie scenariuszy ćwiczeń do szkoleń podsumowujących.

Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym 6/2019.

           W dniach 04.12-06.12.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z Programem szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.

Szkolenie specjalistycznege CBRNE 1/2019

         W dniach 02-05.12.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym. Szkolenie przeprowadzone zostało według programu szkolenia z dnia 26.06.2014 r. zatwierdzonego przez Komendanta głównego PSP. Zakończyło się egzaminem końcowym.

 

Nowości

Copyright © 2021 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.