Aktualności

Warsztaty doskonalące umiejętności dla członków specjalistycznych grup ratownictwa chem-ekolog. z terenu województwa mazowieckiego.

            W terminach 11-13.09.2019 r oraz 18-20.09.2019 r. w Ośrodku szkolenia w Pionkach odbyły się Warsztaty doskonalące umiejętności dla członków specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno- ekologicznego z terenu województwa mazowieckiego.  Podczas 3 dniowych warsztatów zrealizowane zostały zagadnienia teoretyczne i praktyczne na poligonie Osz. Poruszana tematyka:

- Techniki ubierania i rozbierania ratowników,

- Pobieranie i zabezpieczenia próbek,

- Dekontaminacja systemem DEFCON,

- Techniki przemieszczania materiałów niebezpiecznych,

- Instalacje technologiczne, awarie, rozszczelnienia, uszczelnienia,

- Radiacja - zagrożenia, wykonywanie pomiarów- interpretacja wyników.

Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym 7/2019.

         W dniach 02.09-06.09.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Programem szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.

Szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych 5/2019.

         W dniach 26.08-30.08.2019 r. przeprowadziliśmy "Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych". Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z "Programem szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 3 grudnia 2015 r.

 

Nowości

Copyright © 2021 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.