Aktualności

Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym 4/2019.

      W dniach 03.07-05.07.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z Programem szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.

Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym 5/2019.

              W dniach 01.07-05.07.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Programem szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.

Doskonalenie zawodowe dla dowódców JRG PSP woj. mazowieckiego 1/2019.

W dniach 27-28.06.2019 r. przeprowadziliśmy doskonalenie zawodowe dla dowódców JRG  PSP woj. mazowieckiego. Podczas doskonalenia omówiono i przećwiczono następujące zagadnienia:

- Wprowadzenie do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym,

- Ratownictwo wodne w zakresie podstawowym – zajęcia praktyczne- Staw Górny w Pionkach. Metodyka prowadzenia zajęć,

- Doskonalenie zawodowe w JRG- wnioski.  Przygotowanie strażaków do cyklu podsumowującego doskonalenie zawodowe,

- Metodyka prowadzenia zajęć na doskonaleniu zawodowym JRG z zakresu ratownictwa technicznego,

- Sprzęt wykorzystywany na potrzeby podnoszenia, stabilizacji  pojazdu oraz techniki jej wykonywania, stabilizacji budynku oraz wykonanie dostępu do osób poszkodowanych za pomocą narzędzi akumulatorowych i lekkiej linii hydraulicznej.

W doskonaleniu wzięło udział 29 dowódców JRG.

 

Nowości

Copyright © 2021 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.