Uwaga
  • Lack of access rights - File 'http:/www.straz.pl/files/kwpsp/aktualnosci/2020/05-maj/Uruchomienie%20doskonalenia/Zalacznik%20bez%20tytulu%2000044.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.straz.pl/files/kwpsp/aktualnosci/2020/05-maj/Uruchomienie%20doskonalenia/Zalacznik%20bez%20tytulu%2000044.jpg'

Aktualności

Doskonalenie zawodowe online.

       Decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w ramach rozwiązań zastępczych wynikających z ograniczeń dot. szkoleń stacjonarnych, od 18.05.2020 ośrodki szkolenia w Warszawie i w Pionkach uruchomiły zajęcia doskonalenia zawodowego dla JRG oraz SK w systemie online.

Celem organizowanych zajęć jest:

  1. Instruktaż w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych z wykorzystaniem dostępnych prezentacji.
  2. Omówienie zagadnień teoretycznych w kontekście wymagań edukacyjnych stawianych w ramach szkoleń podsumowujących.
  3. Omówienie nowości z poszczególnych dziedzin ratowniczych.
  4. Podzielenie się doświadczeniami z działań ratowniczych w szerokim gronie odbiorców.
  5. Podniesienie jakości doskonalenia zawodowego realizowanego w JRG woj. mazowieckiego.

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców ośrodków szkolenia, jak również specjalistów z poszczególnych dziedzin ratowniczych. W proces szkoleniowy zaangażowani zostaną również strażacy JRG, którzy na przykładzie rzeczywistych zdarzeń podzielą się doświadczeniami ratowniczymi.

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

        W dniu 03.03.2020 r. rozpoczęliśmy Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z Programem szkolenia w zawodzie strażak zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 31 października 2016 r. Szkolenie zakończy się 02.10. 2020 r.

Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego PDJ1

       W dniach 18.02.2020r- 20.02.2020r. przeprowadziliśmy Szkolenie podsumowujące  cykl doskonalenia zawodowego  dla dowódców i zastępców dowódców JRG województwa mazowieckiego (PDJ1). W szkoleniu wzięło udział 22 dowódców.

 

Nowości

Copyright © 2021 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.