Pomieszczenia dydaktyczne

Obecnie wykorzystywana jest sala wykładowa w budynku głównym z możliwością realizacji zajęć dla grupy ok. 40 osób. Sala wyposażona jest w niezbędny nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający prawidłową realizację zajęć dydaktycznych (komputer, rzutnik multimedialny, telewizor LCD 32, tablica multimedialna odtwarzacz DVD) oraz klimatyzację. W budynku konferencyjno-dydaktycznym, zaadoptowanym na potrzeby Ośrodka Szkolenia znajduje się sala wykładowa na ok. 120 osób-  wyposażona j w niezbędny nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający prawidłową realizację zajęć dydaktycznych (komputer, rzutnik multimedialny, telewizor LCD 65, tablica multimedialna odtwarzacz DVD) oraz klimatyzację. Ośrodek posiada własną w pełni wyposażoną salę informatyczną z 16 stanowiskami komputerowymi.
Dysponujemy również salą wykładową znajdującą się w budynku JRG PSP nr 4 ( 30 osób) i w komorze dymowej na ok. 30 osób.

 

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.