Komora dymowa

 

Komora dymowa przeznaczona jest do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych ubraniu ochronnym dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia w komorze maja na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczącego umiejętności i nawyków w zakresie techniki pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym przy dużym obciążeniu psychofizycznym.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.