Kierownictwo

NACZELNIK

bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

mł. bryg. mgr inż. Robert Sałek 

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.