Kierownictwo

NACZELNIK

mł. bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz   

ZASTĘPCA NACZELNIKA

mł. bryg. mgr inż. Robert Sałek 

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.