Kształcenie

  SEKCJA  NAUCZANIA

.

KIEROWNIK SEKCJI

   st. kpt. mgr inż. Łukasz Zieliński

 

 
 

WYKŁADOWCY

 

            bryg. mgr inż. Krzysztof Jurczak 

          mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kupis

     st. kpt. inż. Robert Banaszek

            st. kpt. mgr inż Arkadiusz Wójcik

        st. kpt. mgr inż. Roman Kęska 

                mł. kpt. mgr inż. Łukasz Konopski  

        

 

RATOWNIK MEDYCZNY

 

mł. ogn. Piotr Cichocki

ogn. Łukasz Sadowski

 

INSTRUKTORZY

 

   st. asp. Andrzej Pietrzyk

       asp. sztab.  Michał Warchoł

    asp. Piotr Kęska

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.