Szkolenia

1. Szkolenia :

 


 2. Szkolenia inne

  • szkolenia w komorze dymowej dla strażaków PSP i OSP,
  • szkolenie w zakresie hakowego - sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 
  • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenie Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczym sprzętem mechanicznym i zestawami hydraulicznymi (dla policjantów z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji),
  • szkolenie w zakresie posługiwania się ratowniczymi zestawami hydraulicznymi, ratowniczym sprzętem mechanicznym oraz pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego (dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu),
  • szkolenie w zakresie obsługi gaśnic, hydrantów i kocy gaśniczych oraz gaszenia ubrania palącego się na człowieku (dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu),
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne,
  • szkolenie w zakresie pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczymi zestawami hydraulicznymi i ratowniczym sprzętem mechanicznym (dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej)   
 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.