PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ OŚRODKA SZKOLENIA W PIONKACH NA 2019 ROK.

 

                 Zgodnie z zatwierdzonymi  programami szkoleń z poszczególnych dziedzin ratowniczych w zakresie podstawowym w 2019 r. w Ośrodku szkolenia w Pionkach organizowane są szkolenia z poszczególnych dziedzin ratowniczych (szkolenie obsad stanowisk kierowania, ratownictwo wysokościowe, gaszenie pożarów wewnętrznych, ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne, działania poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo wodne i lodowe). Oprócz tych szkoleń Ośrodek szkolenia w Pionkach organizuje inne szkolenia (kliknij szkolenia) warsztaty, narady, konferencje, doskonalenia zawodowe (w zależności od potrzeb).

Plan pracy dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia PSP na rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ OŚRODKA SZKOLENIA W PIONKACH NA 2015 ROK
           
   
   
   
   
           
Nazwa szkolenia/kursu Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Liczba słuchaczy Numer Szkolenia Dodatkowe informacje
A B C D E F

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

 2015-02-09  2015-05-07     30 nr szkolenia nadaje CS PSP współorganizator: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

 2015-04-13 2015-07-09     30 nr szkolenia nadaje CS PSP współorganizator: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

2015-05-18 2015-08-13     30 nr szkolenia nadaje CS PSP współorganizator: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

2015-07-29 2015-10-22     30 nr szkolenia nadaje CS PSP współorganizator: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

2015-09-22 2015-12-17     30 nr szkolenia nadaje CS PSP współorganizator: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

 

2015-05-11 2015-05-22     20 CHEKO/7P/2015/1  

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

 

2015-09-28 2015-10-09     20 CHEKO/7P/2015/2  

Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP

 

2015-01-12 2015-01-22     15 OSK/7P/2015/1  

Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP

 

2015-03-16 2015-03-26     15 OSK/7P/2015/2  

Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP

 

2015-05-11 2015-05-21     15 OSK/7P/2015/3  

Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP

 

2015-06-08 2015-06-18     15 OSK/7P/2015/4  

Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP

 

2015-09-07 2015-09-17     15 OSK/7P/2015/5  

Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP

 

2015-10-26 2015-11-05     15 OSK/7P/2015/6  

Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP

 

2015-11-16 2015-11-26     15 OSK/7P/2015/7  

Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

 

2015-02-25 2015-02-27     30 ADR/7P/2015/1  

Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

 

2015-04-01 2015-04-03     30 ADR/7P/2015/2  

Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

 

2015-09-02 2015-09-04     30 ADR/7P/2015/3  

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym

 

2015-02-03 2015-02-06     20 CBRN/7P/2015/1  

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym

 

2015-04-07 2015-04-10     20 CBRN/7P/2015/2  

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym

 

2015-25-08 2015-08-28     20 CBRN/7P/2015/3  

Doskonalenie zawodowe kadry dowódczej jednostek PSP woj. mazowieckiego

 

cały rok cały rok   według      potrzeb    

Szkolenia w komorze dymowej dla strażaków PSP i OSP

 

cały rok cały rok   według    potrzeb    
           

 

 

 

Nowości

Copyright © 2019 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.