Komora dymowa to obiekt, który służy do ćwiczeń strażackich. Imituje on warunki, z jakimi przyjdzie się im mierzyć w realnych sytuacjach pożarowych: zadymienie, bardzo wysoka temperatura, słaba widoczność, hałas i chaos informacyjny.

Komora Dymowa - OSP korzysta

Komora dymowa jest wykorzystywana przez OSP – Ochotnicze Straże Pożarne. To świetny sposób na trening i przygotowywanie do pełnienia ważnej roli strażaka. Wielu z nich musi być przygotowanych na zagrożenie dużymi pożarami.

komora dymowa

W obiekcie testowane są możliwości i umiejętności oddziału. Ponieważ jednak wiarygodnie odtwarza prawdziwe – możliwe – warunki, tego typu przygotowania objęte są regulaminem, który zapewnia bezpieczeństwo ćwiczącym.

Komory to zaawansowane obiekty, wyposażone między innymi w kamery na podczerwień. Pozwalają one na odpowiednią ocenę pracy osób znajdujących się w środku oraz kontrolę ich poczynań. Dodatkowo pojawiają się w niej efekty dźwiękowe i świetlne, które sprawiają, że można poczuć realizm sytuacji. 

Zajęcia w komorze są najczęściej poprzedzone teorią – czym jest dym, jakie są jego właściwości, jak się zachowywać w zadymionym pomieszczeniu? Niekiedy takie proste informacje mogą być kluczowe w skutecznej interwencji oddziału przeciwpożarnego.

Komora Dymowa - organizowany test

Uczestnicy kursów strażackich OSP biorą udział w testach, które odbywają się właśnie w komorze dymowej. Najczęściej są one organizowane przez Komendy Powiatowe. By móc powiedzieć, że zaliczyło się kurs, należy ukończyć ten egzamin z wynikiem pozytywnym.

To bardzo ważne, by sprawdzać kompetencje testowanych osób w sposób odpowiedni. Liczba pożarów trudnych do ugaszenia nie wydaje się maleć, przez co straż pożarna nieustannie potrzebuje wykwalifikowanych pracowników w swoich szeregach.

Egzaminowani są poddani, oprócz testu sprawności fizycznej, specyficznemu egzaminowi na odporność psychiczną. Ważne, by strażacy w sytuacjach zagrożenia i trudnych nie panikowali, zachowywali spokój. Muszą zachować zimną krew i poradzić sobie z zadaniem.

Komora dymowa wymaga także od uczestników zdolności do poprawnej szybkiej analizy sytuacji oraz błyskawicznego reagowania, gdy jest to potrzebne.

Jak reagować na zagrożenie pożarem?

Przede wszystkim jak najszybciej należy skontaktować się ze strażą i wezwać ich na miejsce zdarzenia.

Nie chcemy jednak udzielać dokładnych informacji, co robić w takiej sytuacji. Wiele stron poświęconych tej tematyce w odpowiedni sposób przybliża tego typu kwestie – i zachęcamy, by sprawdzić te dane na wiarygodnych witrynach internetowych, np. tych, które należą do jakiegoś oddziału straży pożarnej.